ช่อดอกไม้ บริการส่ง จ. ฉะเชิงเทรา

ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ช่อกุหลาบเริ่ม850฿ บริการส่งดอกไม้ ช่อดอกกุหลาบแดง-ขาว-ชมพู-ส้ม ช่อดอกไม้ ช่อดอกเยอบี่ร่า , ช่อดอกลิลลี่ , ช่อดอกไฮเดรเยีย , ช่อดอกคาเนชั่น , ช่อดอกทานตะวัน

850฿ ช่อกุหลาบ-ช่อคาเนชั่น

1,000฿ ช่อกุหลาบ-ช่อกุหลาบหลากสีเยอบีร่า

1,200฿ ช่อกุหลาบช่อกลาง-ช่อลิลลี่

1,500฿ ช่อกุหลาบช่อกลาง-ช่อลิลลี่ผสมกุหลาบ-กระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้/ขึ้นบ้านใหม่

2,000฿ ช่อกุหลาบช่อใหญ่ – กุหลาบสีล้วน – กุหลาบสีผสมโทนม่วง -ช่อกุหลาบม่วงผสมลิลลี่