ดอกไม้งานศพ งานไว้อาลัย

พวงหรีดฉะเชิงเทรา (13)

พวงหรีดฉะเชิงเทรา (12)

พวงหรีดฉะเชิงเทรา (11)

พวงหรีดฉะเชิงเทรา (10)

พวงหรีดฉะเชิงเทรา (9)